Moje encyklopedie zahrady

TRVALKY

Trvalky jsou víceleté bylinné rostliny. Na rozdíl od stromů nebo keřů jejich pletiva nedřevnatí  anebo jen nepatrně.

Až na listy několika málo druhů, které zůstavají i v zimě zelené, odumírají koncem roku jejich nadzemní části. Přesto vyrůstají rok co rok všechny trvalky znovu ze svých podzemních obnovovatelných pupenů. Svým každoročním vegetačním cyklem, růstem, kvetením,plody a zatahováním reagují více než jiné rostliny na průběh roku.

V přírodě rostou trvalky ve všech oblastech, od pobřeží až k horám, na různých místech. Některým druhům se daří i ve vodě. Díky tomu je možné najít pro každé místo v zahradě odpovídající trvalku. A obráceně, vzhledem k přirozeným potřebám jednotlivých rostlin je nutné přispůsobit podmínky na zahradě.

Intenzivní šlechtitelskou prací se vprůběhu let staly z nenápadných a drobných planých rostlin nádherné zahradní květiny.

 Vyšlechtěné kulturní trvalky prospívají nejlépe na záhonech a rabatech.

 Na druhé straně plané trvalky obstojí ještě tam, kde ani tráva neroste. Ve stínu, na výsluní, na chladném nebo teplém místě, v těžkých či lehkých půdách - pro každé místo se najde odpovídající druh.

Oměj šalamounek
Oměj Carmichaelův (oměj podzimní)
Posledni komentare
07.06.2012 18:14:56: Who trying to go surfing ? I got a extra board kursy windsurfingu
07.06.2012 14:36:25: realRogue1717 you! I've just had to buy Aqua's greatest hits now! Hiya Barbie, Hi Ken! Wanna go for ...
Zahradní sivutky, kultivary
Kalokvět, agapantus, „modrá tuberosa”
Řebříček tužebníkový
Řebříček obecný
Bertrám obecný ( řebříček bertrám)
Zběhovec plazivý
Kontryhel měkký
Plesnivka trojžilná
Sasankovka japonská
Rmen barvířský
Orlíčky
Huseník kavkazský
Trávnička přímořská
Udatna lesní
Hvězdice alpská
Hvězdnice chlumní
Hvězdnice hustokvětá
Hvězdnice vřesovcovitá
Hvězdnice hladká
Chudina pevná
Lomikámen mechový
Juka vláknitá, palmová lilie
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.