Moje encyklopedie zahrady

JUNIPERUS - JALOVEC

Rod zahrnuje přibližně 60 druhů, rozšířených vesměs na severní polokouli. Jsou to stromy a keře s pichlavými, šídlovitými nebo šupinovitými, nejčastěji párovitě uspořádanými jehlicemi a s drobnými bobulovitými šišticemi ( jalovčinky). Většina druhů roste velmi pomalu, zejména do stáší 15 až 20 let.

Jalovce jsou otužilé, nenáročné na půdní substrát a snášejí sucho, v přírodě nezřídka vystupují jako pionýrské dřeviny. K zdárnému růstu však potřebují dostatek světla a většina z nich potřebuje plné oslunění, zejména vzpřímené tvary nesnášejí hustý zápoj.

Jalovce jsou u nás nejčastěji pěstovanou koniferou.

Druh velmi rozmanitého vzrůstu, od stromovitého ( výška do 20m) po keřovitý a přitisklý.

Původem z východní Asie.

Olistění zpravidla z obou typů jehlic.

Je velmi otužilý a většině druhů se daří také na vápenitých půdách.

Stromovité typy jsou vhodné k soliterní i kulisové výsadbě a pro živé ploty.

  1. Strom (výška až 15 m) s kuželovitou korunou nabo jedno- i vícekmenný keř ( výška až 3-5 m).

Roste planě v celé Evropě, v severní Asii, v severní Africe a Severní Americe. V Čechách je rozšířen od nížin až do horských poloh. Od výšky 1200m je plynule nahrazen svým vysokohorským druhem.

Jalovec obecný je je velmi nenáročná dřevina, prospívající i na extrémně odlišných substrátech ( vápenec - rašelina )

(synonymum JUNIPERUS litoralis¨)

japonský poléhavý druh, tvoří maximálně 30 cm vysoké tuhé polštáře, jehlice jsou světlé a pichlavé, šířka 150 cm

u nás je méně mrazuvzdorný, vyžaduje zimní přikrývku

je odolný proti zasolení

Poléhavý keř s větvemi přitisklými k zemi

Původem ze Severní Ameriky

Malý keř nízce rozprostřeného vzrůstu, velmi pomalu rostoucí.

Dosahuje výšky 50cm při šířce do 2m

Původem z Japonska

Vhodná skalková konifera

Zpravidla nižší ( 2m), široce rozprostřený keř, vzácněji i malý strom.

V přírodě je rozšířen  v pohořích střední a severní Evropy, Sibiře a Kavkazu.

Často vícekmenný strom, dosahující výšky 10-13m, se široce kuželovitou korunou. Konce výhonů jsou často převislé.

Vápnomilný druh, poněkud náročnější na půdní podmínky

Keř, jehož domovem jsou pohoří východní Asie

Strom až 40 metrů vysoký, s úzce sloupovitou až vejčitou korunou.

Dává přednost vápenotým půdám a je náročnější i z klimatického hlediska.

Domovem v Severní Americe

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.