Moje encyklopedie zahrady

BALKONOVÉ ROSTLINY

Hnojení balkonových květin

Pro optimální růst a bohaté kvetení balkonových květin je nutné vedle kvalitního substrátu zajistit i optimální výživu. Zahradnické substráty nabízené na trhu, obsahují základní živiny, které zabezpečí růst po dobu 2-3 týdnů po výsadbě. Potom je nutné začít s pravidelným přihnojováním, pokud jsme při výsadbě nepoužili hnojiva s dlouhodobým účinkem.
Přihnojování při zálivce

Nejběžnější je přihnojování hnojivým roztokem v intervalu 7-10 dní. Roztoky se připravují z kapalných, případně pevných rozpustných hnojiv. Po výsadbě potřebují mladé rostliny pro intenzivní růst dostatečnou zásobu dusíku v substrátu. Použijeme hnojiva s vyrovnaným poměrem živin. Později v období kvetení použijeme hnojiva s vyšším obsahem fosforu a draslíku pro lepší kvetení. Ideální je kombinovat tyto dva druhy hnojiv, ale dobrého výsledku dosáhneme i při použití jednoho NPK hnojiva.

Zásobní hnojiva

Zásobní hnojiva s dlouhodobým účinkem dělíme na hnojiva s řízeným uvolňováním a pomalu rozpustná hnojiva s pozvolným uvolňováním živin. Při použití zásobních hnojiv se zjednodušuje hnojení, všechny potřebné živiny se přidají na začátku vegetace a přihnojování odpadá nebo se výrazně omezuje.

Hnojiva s řízeným uvolňováním jsou granule rozpustných hnojiv potažené polorozpustnou membránou. Po jejich přidání do substrátu pronikne do granulí voda a ta zajistí pomalý prostup živin obalem. Rychlost uvolňování zavisí na teplotě půdy, vyšší teplota - rychlejší uvolňování, a na tloušťce obalu. Účinnost těchto hnojiv se uvádí v měsících číselným označením za názvem. Jedná se většinou o speciální hnojiva s vyšší cenou.

Pro balkonové rostliny jso vhodná hnojiva s dobou účinnosti 5-6 měsíců v dávce 4g na litr substrátu. Pokud je v substrátu vysoký obsah živin dávka se snižuje na 3g. Hnojivo se rovnoměrně zamíchá do substrátu před výsadbou. Tato dávka zabezpečí dostatečnou výživu po dobu celé vagetace a není nutno již přihnojovat. Je ale možné použít doplňkově hnojivou zálivku, vhodné jsou 2-3 přihnojení ke konci vegetace, kdy již končí doba účinnosti těchto hnojiv.

Hnojiva s pozvolným uvolňováním obsahují živiny ve formě málo rozpustných sloučenin. Uvolňování živin ovlivňuje vlhkost, teplota, biologická aktivita a hodnota pH půdy. Tento typ hnojiv se používá nejvíce při sadovnických výsadbách. V drobném balení je k dispozici pouze tabletované hnojivo Silvamix forte. Při výsadbě rostlin do nádob se pod kořenový bal vloží pětigramová tableta na litr substrátu. Možná je i aplikace po výsadbě zatlačením do substrátu. Z hnojiva se poměrně rychle uvolní startovací dávka živin, především dusíku, optimální výživa je zajištěna na 2-3 měsíce. V dalším období jsou rostliny dobře zásobeny fosforem a draslíkem. Je vhodné přihnojovat hnojivem se zvýšeným obsahem dusíku.

Pevná hnojiva pro přihnojování

Také tyčinková hnojiva zpravidla obsahují část živin, především dusíku, v málo rozpustné formě. Doporučované dávkování během vegetace je v přepočtu na litr substrátu kolem 1g hnojiva v intervalech 4-6 týdnů. Při první aplikaci 3 týdny po výsadbě se přihnojuje asi 5x za vegetaci.

Balkonové rostliny lze během vegetace přihnojovat i pevnými hnojivy na povrch substrátu. Na trhu jsou opět speciální hnojiva: např. granulované minerální hnojivo pro pelrgonie nebo biominerální hnojivo s podílem drcené rohoviny. Podíl organického dusíku v tomto hnojivu zabezpečuje jeho pozvolné působení.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.